logo-atrem

Oferta Atrem została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na roboty budowlane w kopalni gazu Kościan-Brońsko należącej do PGNiG. Wartość netto kontraktu wyniesie 8,7 mln zł. Dzięki nowemu zleceniu wartość zamówień w portfelu Grupy Atrem wzrosła do około 182 mln zł.Zamówienie PGNiG obejmuje wykonanie robót budowlanych i montażowych związanych z budową i uruchomieniem instalacji membranowej do odzysku helu z największej kopalni gazu ziemnego w Polsce – KGZ Kościan-Brońsko w województwie lubuskim.