logo-atrem

GK Atrem z kolejnym zleceniem od Enea Operator

12.02.2016

Contrast, spółka zależna Atremu, działajaca w branży elektroenergetycznej, podpisała z Enea Operator umowę na modernizację rozdzielni wysokich napięć GPZ Sieraków w województwie wielkopolskim. Wartość netto kontraktu to 2,3 mln zlotych a wartość portfela Grupy Atrem wzrosła do około 97 mln zł.

W ramach podpisanej umowy Contrast będzie odpowiedzialny za kompleksowa modernizację i rozbudowę rozdzielni 110 kV GPZ Sieraków. Zakres robót obejmuje wykonanie projektu, prace budowlane i uruchomienie obiektu.