logo-atrem

Konsorcjum z udziałem Atremu zmodernizuje oczyszczalnię w Szlachęcinie

29.02.2016

Konsorcjum z udziałem Atremu zawarło umowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Szlachęcinie w Wielkopolsce. Wynagrodzenie przypadające na Atrem wynosi ok. 1,1 mln zł netto, co pozwoli zwiększyć portfel zamówień Grupy do ok. 98 mln zł.

Zlecenie w Szlachęcinie będzie kolejną modernizacją oczyszczalni ścieków, którą będziemy realizować. W ostatnich latach uczestniczyliśmy w modernizacji obiektu w Głogowie, pracach dotyczących budowy układu przesyłowego ścieków z Warszawy Lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków Czajka etap II w Warszawie, a także przy Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu i Centralnej Oczyszczalnie Ścieków w Koziegłowach. Te dwie ostatnie realizacje były wykonywane dla Aquanetu. Zdobyte tam doświadczenie z pewnością będzie procentować przy tym projekcie. Sytuacja na rynku budowlanym ulega systematycznej poprawie. Bierzemy udział w coraz większej liczbie postępowań organizowanych przez podmioty publiczne. Liczymy, że korzystne trendy na rynku budowlanym utrzymają się w nadchodzących kwartałach

Konrad Śniatała
Prezes Zarządu Atremu

Liderem konsorcjum, które wykona inwestycję za 5,2 mln zł  netto jest firma Envirotech, udział Atremu wynosi ok. 20 %, czyli ok. 1,1 mln zł . W ramach kontraktu, Atrem wykona prace projektowe i wykonawcze związane z systemami elektrycznymi i automatyką modernizowanej oczyszczalni. Przewidywany termin realizacji zamówienia to 18 miesięcy od zawarcia umowy.

Inwestorem modernizacji oczyszczalni ścieków jest Aquanet, poznańskie przedsiębiorstwo wodociągowe.

Warto zauważyć, że Atrem w ramach konsorcjum z tym samym podmiotem, bierze udział  w przetargu na budowę stacji uzdatniania wody na potrzeby nowego bloku w Elektrowni Jaworzno III.

Po podpisaniu umowy wartość portfela zamówień Grupy Atrem wzrośnie do ok. 98 mln zł.