logo-atrem

Rozwiązania IT w ochronie przeciwkorozyjnej

22.10.2018

Specjaliści z Atrem S.A. w ramach XV Krajowej Konferencji poświęconej pomiarom w ochronie elektrochemicznej przedstawili nowoczesny, kompleksowy system służący monitorowaniu stanu ochrony katodowej danej infrastruktury. System, w postaci aplikacji webowej, pozwala na zdalną konfigurację urządzeń (m.in. Telcorr 4 i MSOK-02) stosowanych w ochronie katodowej oraz na bieżący odczyt parametrów. Proponowane rozwiązania IT mają na celu usprawnienie pracy specjalistów oraz zminimalizowanie prac terenowych, co pozwoli obniżyć koszty ponoszone na rzecz ochrony katodowej.