logo-atrem
Zakres dat: Szukaj
Data/Godzina Numer Tytuł
24/10/2018 14:00 37/2018 Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia „Modernizacja stacji R-163 Milicz”
03/10/2018 15:12 36/2018 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. „Modernizacja stacji R-163 Milicz”
02/10/2018 15:15 35/2018 Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i prz
02/10/2018 10:13 34/2018 Zawarcie przez Emitenta umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
02/10/2018 10:05 33/2018 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
29/09/2018 47/2011 Zmiana postanowień umowy znaczącej – aneks do umowy
27/09/2018 14:18 32/2018 Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
13/09/2018 15:07 31/2018 Otrzymanie informacji o zawarciu przez Konsorcjum z udziałem Emitenta umowy ze spółką AMW SINEVIA sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. „Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach przebudowy budynku szko
11/09/2018 08:29 30/2018 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i prze
06/09/2018 12:39 29/2018 Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG
28/08/2018 13:10 28/2018 Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa stacji elektroenergetycznej RS110 kV Janikowo
09/08/2018 07:21 27/2018 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej na realizację zamówienia
02/08/2018 13:46 26/2018 Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta umowy na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski
24/07/2018 15:25 25/2018 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy z ENERGA – OPERATOR S.A.
24/07/2018 08:23 24/2018 Zawarcie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta
20/07/2018 12:15 23/2018 Zawarcie przez Emitenta umowy ze spółką ENERGA – OPERATOR S.A.
12/07/2018 10:07 22/2018 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej
10/07/2018 13:41 21/2018 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta na realizację zamówienia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
22/06/2018 12:37 20/2018 Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez spółkę ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku
20/06/2018 14:14 19/2018 Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę AMW SINEVIA sp. z o. o.
19/06/2018 15:51 18/2018 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta na realizację zamówienia pn. „Przebudowa i modernizacja stacji 110/6 kV SIEMIANOWICE”
19/06/2018 13:05 17/2018 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.
19/06/2018 12:58 16/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.
11/06/2018 13:17 15/2018 Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Atrem S.A. linii na gwarancje
11/06/2018 13:10 14/2018 Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje
11/06/2018 13:00 13/2018 Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility
08/06/2018 14:03 12/2018 Wystąpienie przez Emitenta z postępowania arbitrażowego
05/06/2018 16:33 11/2018 Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki
22/05/2018 15:44 10/2018 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 19 czerwca 2018 roku
22/05/2018 15:42 9/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A.
16/05/2018 17:42 8/2018 Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
30/04/2018 10:01 7/2018 Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta
04/04/2018 10:33 6/2018 Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG
09/03/2018 16:07 5/2018 Złożenie wniosku o arbitraż do sądu arbitrażowego przy Międzynarodowej Izby Handlowej
22/02/2018 14:17 4/2018 Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta
30/01/2018 16:06 3/2018 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy z Enea Operator Sp. z o. o.
11/01/2018 12:36 2/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku
05/01/2018 19:47 1/2018 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta
28/12/2017 08:24 68/2017 Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii PA01 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki – uzupełnienie informacji
20/12/2017 10:15 38/2017 Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki
15/12/2017 13:51 37/2017 Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
08/12/2017 11:03 36/2017 Zawarcie przez spółkę zależną umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
06/11/2017 08:41 35/2017 Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG
16/10/2017 14:41 34/2017 Zawarcie przez ATREM S.A. umowy ze spółką Dimark S.A.
06/10/2017 15:00 33/2017 Temat: Otrzymanie informacji o wypłacie przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
03/10/2017 15:52 32/2017 Zawarcie przez ATREM S.A. umowy ze spółką Dimark S.A. z siedzibą w Złotkowie
02/10/2017 15:38 31/2017 Wydanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o oddaleniu wniosku Konsorcjum
28/09/2017 13:15 30/2017 Zawarcie przez konsorcjum z udziałem Emitenta umowy z Aquanet S.A.
05/09/2017 13:14 29/2017 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o.
31/08/2017 12:17 28/2017 Zawarcie przez konsorcjum z udziałem Emitenta umowy z POCZTA POLSKA S.A.
24/08/2017 15:22 27/2017 Otrzymanie informacji o wyborze przez Aquanet S.A. oferty Konsorcjum
11/08/2017 09:32 26/2017 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta
10/08/2017 15:02 25/2017 Otrzymanie informacji o wyborze przez Aquanet S.A. oferty Konsorcjum
07/08/2017 09:32 26/2017 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta
20/07/2017 13:45 24/2017 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy z Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.
20/07/2017 10:15 23/2017 Ustanowienie hipoteki na nieruchomości
29/06/2017 16:48 22/2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.
29/06/2017 16:42 21/2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.
29/06/2017 16:20 20/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 29.06.2017 r.
28/06/2017 14:32 19/2017 Cofnięcie pozwu dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta bez zrzeczenia się roszczenia
19/06/2017 18:27 18/2017 Złożenie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta wniosku o zabezpieczenie roszczenia przed wytoczeniem powództwa
14/06/2017 11:23 17/2017 Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility
12/06/2017 15:41 16/2017 Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Atrem S.A. linii na gwarancje
12/06/2017 15:35 15/2017 Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje
12/06/2017 14:28 14/2017 Zmiana postanowień umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
08/06/2017 11:00 13/2017 Otrzymanie zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej Atrem S.A.
02/06/2017 12:36 12/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2017 roku oraz wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2017
01/06/2017 15:32 11/2017 Otrzymanie informacji o wpłynięciu do ubezpieczyciela (Gwaranta) żądania wypłaty środków z gwarancji należytego wykonania wniesionej przez lidera Konsorcjum z udziałem Emitenta
29/05/2017 13:19 10/2017 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku
29/05/2017 13:01 9/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
23/05/2017 13:24 8/2017 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy na realizację zamówienia pn. „Przebudowa stacji WN/SN Piła Południe”
11/05/2017 13:03 7/2017 Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką PTB NICKEL Sp. z o.o.
09/05/2017 10:13 6/2017 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta na realizację zamówienia pn. Przebudowa stacji WN/SN Piła Południe.
27/03/2017 13:11 5/2017 Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG
12/02/2017 13:33 4/2017 Zmiana postanowień umowy na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa fabryki Gestamp we Wrześni”
12/01/2017 11:55 3/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku
02/01/2017 15:36 2/2017 Otrzymanie zawiadomienia z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w sprawie wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.
02/01/2017 14:12 1/2017 Zmiana postanowień umowy na wykonanie zamówienia pn: „Budowa „pod klucz” nowej stacji 110/20/6 kV KALINÓWKA wraz z dowiązaniami liniowymi 110 kV i 20 kV”.
19/12/2016 15:13 50/2016 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy na realizację zamówienia pn. „Przebudowa rozdzielni WN i SN stacji 110/15kV Zdroje” 
14/12/2016 15:56 49/2016 Zmiana postanowień umowy na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych
29/11/2016 16:39 48/2016 Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta 
17/11/2016 12:25 47/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2016
10/11/2016 15:38 46/2016 Zmiana postanowień generalnych umów zlecenia udzielania gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty wadium
02/11/2016 17:05 45/2016 Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG
02/11/2016 16:34 44/2016 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta na realizację zamówienia pn. „Przebudowa rozdzielni WN i SN stacji 110/15kV Zdroje” 
26/10/2016 16:10 43/2016 Otrzymanie informacji o przyjęciu przez MOLEWSKI S.A. oferty Emitenta
14/10/2016 14:52 42/2016 Zmiana postanowień umowy generalnej z dnia 11 lipca 2013 r.
07/10/2016 16:08 41/2016 Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Emitenta
07/10/2016 11:32 40/2016 Zmiana postanowień umowy na realizację zamówienia pn. Rozbudowa i modernizacja Systemów Zabezpieczenia Technicznego w Obiektach ENERGA-OPERATOR S.A.
06/10/2016 15:30 39/2016 Zmiana postanowień umowy na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych
30/09/2016 18:36 38/2016 Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności wynikającej z zamówienia
15/09/2016 17:53 37/2016 Zawarcie umowy znaczącej
06/09/2016 16:05 36/2016 Otrzymanie przez Emitenta oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności
16/08/2016 11:42 35/2016 Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta
10/08/2016 11:20 34/2016 Zmiana postanowień umowy znaczącej
08/08/2016 16:59 33/2016 Zawarcie umowy znaczącej
26/07/2016 15:31 32/2016 Zmiana postanowień umowy znaczącej
21/07/2016 17:34 31/2016 Otrzymanie przez Emitenta noty obciążeniowej wystawionej tytułem kar umownych
15/07/2016 15:55 30/2016 Zmiana postanowień umowy znaczącej
06/07/2016 17:20 29/2016 Otrzymanie przez Emitenta noty obciążeniowej wystawionej tytułem odszkodowania
04/07/2016 18:36 28/2016 Otrzymanie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta noty obciążeniowej wystawionej tytułem kar umownych
04/07/2016 11:45 27/2016 Podjęcie przez Zarząd Atrem S.A. uchwały o wprowadzeniu Indywidualnych Standardów Raportowania w spółce ATREM spółka akcyjna 
23/06/2016 26/2016 Zmiana postanowień umowy znaczącej
23/06/2016 25/2016 Zmiana postanowień umowy znaczącej 
23/06/2016 24/2016 Zmiana postanowień umowy znaczącej
17/06/2016 23/2016 Aneks do umowy znaczącej
25/05/2016 22/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 roku
25/05/2016 21/2016 Wybór Zarządu spółki Atrem S.A. na kolejną kadencję
25/05/2016 20/2016 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
25/05/2016 19/2016 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 25 maja 2016 r.
25/05/2016 18/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 25.05.2016 r.
28/04/2016 17/2016 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 25 maja 2016 roku
28/04/2016 16/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
18/04/2016 15/2016 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015
18/04/2016 14/2016 Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
08/04/2016 13/2016 Zawarcie umowy znaczącej
01/04/2016 12/2016 Zmiana postanowień umowy znaczącej
31/03/2016 11/2016 Zmiana postanowień umowy znaczącej
29/02/2016 10/2016 Zawarcie umowy znaczącej
16/02/2016 9/2016 Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta 
11/02/2016 8/2016 Zmiana postanowień umowy znaczącej
27/01/2016 7/2016 Zmiana postanowień umowy znaczącej
22/01/2016 6/2016 Zawarcie umowy znaczącej
14/01/2016 5/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
12/01/2016 4/2016 Zawarcie umowy znaczącej
11/01/2016 3/2016 Wybór oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta
08/01/2016 2/2016 Zawarcie umowy znaczącej
08/01/2016 1/2016 Zmiana postanowień umowy znaczącej
22/12/2015 54/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
22/12/2015 08:26 67/2015 Emisja obligacji serii Y
18/12/2015 53/2015 Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta
17/12/2015 52/2015 Zawarcie umowy znaczącej
03/12/2015 51/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
26/11/2015 50/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
24/11/2015 49/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
30/09/2015 48/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2015
30/09/2015 47/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
17/09/2015 46/2015 Zawarcie umowy znaczącej
10/09/2015 45/2015 Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki
21/08/2015 14:59 44/2015 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za I półrocze 2015 r.
20/08/2015 43/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
18/08/2015 42/2015 Zawarcie umowy znaczącej
17/08/2015 41/2015 Zawarcie umowy znaczącej
05/08/2015 40/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
05/08/2015 39/2015 Wybór oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta i spółki zależnej od Emitenta
03/08/2015 38/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
30/07/2015 37/2015 Zawarcie umowy znaczącej
28/07/2015 36/2015 Zawarcie umowy znaczącej
23/07/2015 35/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
22/07/2015 34/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
17/07/2015 33/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
17/07/2015 32/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
30/06/2015 31/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
23/06/2015 30/2015 Zawarcie umowy znaczącej – aktualizacja informacji poufnej
19/06/2015 29/2015 Zawarcie umowy znaczącej
18/06/2015 K26/2015 Korekta raportu bieżącego RB 26/2015: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 11.06.2015 r.
11/06/2015 28/2015 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
11/06/2015 27/2015 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 11 czerwca 2015 r.
11/06/2015 26/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 11.06.2015 r.
11/06/2015 25/2015 Zawarcie umowy znaczącej
09/06/2015 24/2015 Zawarcie umowy znaczącej
01/06/2015 23/2016 Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta
01/06/2015 22/2015 Zawarcie umowy znaczącej
29/05/2015 12:19 21/2015 Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki
29/05/2015 12:16 20/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2015 roku
25/05/2015 19/2015 Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta
12/05/2015 18/2015 Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta
08/05/2015 17/2015 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 11 czerwca 2015 roku
05/05/2015 16/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
05/05/2015 15/2015 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014
04/05/2015 14/2015 Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
28/04/2015 13/2015 Aneks do umowy znaczącej
27/04/2015 12/2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2015 r.
20/04/2015 11/2015 Aneks do umowy znaczącej
16/04/2015 10/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
15/04/2015 9/2015 Zawarcie umowy znaczącej
15/04/2015 8/2015 Zawarcie umowy znaczącej
24/03/2015 7/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
26/02/2015 6/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
25/02/2015 5/2015 Zawarcie umowy znaczącej
19/02/2015 4/2015 Zawarcie umowy znaczącej
16/02/2015 3/2015 Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta
02/02/2015 2/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
07/01/2015 1/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku
30/12/2014 48/2014 Zawarcie umowy znaczącej
08/12/2014 47/2014 Aneks do umowy znaczącej
28/11/2014 46/2014 Zawarcie umowy znaczącej
21/11/2014 45/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2014
07/11/2014 44/2014 Zawarcie umowy znaczącej
04/11/2014 43/2014 Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta
28/10/2014 42/2014 Zmiana umowy znaczącej
27/10/2014 41/2014 Aneks do umowy znaczącej
08/10/2014 40/2014 Zawarcie umowy znaczącej
16/09/2014 39/2014 Wykreślenie hipoteki umownej łącznej ustanowionej na nieruchomości Emitenta
16/09/2014 38/2014 Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta
04/09/2014 37/2014 Zawarcie umowy znaczącej
02/09/2014 36/2014 Aneks do umowy znaczącej
22/08/2014 35/2014 Zawarcie umowy znaczącej
21/08/2014 34/2014 Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki
28/07/2014 33/2014 Zmiana postanowień umowy znaczącej
24/07/2014 32/2014 Aneks do umowy znaczącej
24/07/2014 31/2014 Aneks do umowy znaczącej
24/07/2014 30/2014 Aneks do umowy znaczącej
23/07/2014 29/2014 Zawarcie umowy znaczącej
23/07/2014 28/2014 Zmiana postanowień umowy znaczącej
11/07/2014 27/2014 Zawarcie umowy znaczącej
11/07/2014 26/2014 Zmiana postanowień umowy znaczącej
18/06/2014 25/2014 Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
17/06/2014 24/2014 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
17/06/2014 23/2014 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 17 czerwca 2014 r.
17/06/2014 22/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 17.06.2014 r.
16/06/2014 21/2014 Zmiana postanowień umowy znaczącej
03/06/2014 20/2014 Wybór oferty Emitenta
30/05/2014 19/2014 Zmiana postanowień umowy znaczącej
26/05/2014 18/2014 Zmiana postanowień umowy znaczącej
21/05/2014 17/2014 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 17 czerwca 2014 roku
21/05/2014 16/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21/05/2014 15/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2014 roku
21/05/2014 14/2014 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013
16/05/2014 13/2014 Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
16/05/2014 12/2014 Przyjęcie Polityki Dywidendy Atrem S.A.
09/05/2014 11/2014 Zmiana postanowień umowy znaczącej
18/04/2014 10/2014 Zawarcie umowy znaczącej
04/04/2014 9/2014 Zmiana postanowień umowy znaczącej
02/04/2014 8/2014 Zawarcie umowy znaczącej
02/04/2014 7/2014 Udzielenie przez Emitenta gwarancji zwrotu zaliczki
12/03/2014 6/2014 Zmiana postanowień umowy znaczącej
03/03/2014 5/2014 Zmiana postanowień umowy znaczącej
12/02/2014 4/2014 Zmiana postanowień umowy znaczącej
13/01/2014 3/2014 Zmiana postanowień umowy znaczącej
10/01/2014 2/2014 Podpisanie umowy znaczącej – aktualizacja informacji
07/01/2014 1/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku
05/12/2013 49/2013 Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki
29/11/2013 48/2013 Zawarcie umowy znaczącej
21/11/2013 47/2013 Zawarcie umowy znaczącej
20/11/2013 46/2013 Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta
20/11/2013 45/2013 Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta
15/11/2013 44/2013 Aneks do umowy znaczącej
08/11/2013 43/2013 Aneks do umowy znaczącej
24/10/2013 42/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2013
22/10/2013 41/2013 Aneks do umowy znaczącej
22/10/2013 40/2013 Wybór oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta
18/10/2013 39/2013 Zmiana postanowień umowy znaczącej
24/09/2013 38/2013 Wykreślenie hipoteki łącznej zwykłej oraz łącznej kaucyjnej ustanowionej na nieruchomości Emitenta
24/09/2013 37/2013 Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta
19/09/2013 36/2013 Zawarcie umowy znaczącej
17/09/2013 35/2013 Zawarcie umowy znaczącej
16/09/2013 34/2013 Zawarcie umowy znaczącej
10/09/2013 33/2013 Zawarcie umowy znaczącej
05/09/2013 32/2013 Wybór oferty Emitenta
30/08/2013 31/2013 Przedterminowa spłata kredytu inwestycyjnego
30/08/2013 30/2013 Podpisanie umowy znaczącej
19/08/2013 29/2013 Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki
07/08/2013 28/2013 Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta
29/07/2013 27/2013 Zawarcie umowy znaczącej
24/07/2013 26/2013 Zmiana postanowień umowy znaczącej
23/07/2013 25/2013 Aneks do umowy znaczącej
18/07/2013 24/2013 Zmiana postanowień umowy znaczącej1
18/07/2013 23/2013 Aneks do umowy znaczącej
18/07/2013 22/2013 Odstąpienie od umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
15/07/2013 21/2013 Zmiana postanowień umowy znaczącej
12/07/2013 20/2013 Zawarcie umowy znaczącej
09/07/2013 19/2013 Wybór oferty Emitenta
02/07/2013 18/2013 Wyrok KIO w sprawie odwołania od decyzji wyboru oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta
28/06/2013 17/2013 Zawarcie umowy
27/06/2013 16/2013 Zawarcie umowy znaczącej
14/06/2013 15/2013 Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta
13/06/2013 14/2013 Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta
05/06/2013 13/2013 Zawarcie umowy znaczącej
05/06/2013 12/2013 Ogłoszenie upadłości kontrahenta spółki zależnej Emitenta
15/05/2013 11/2013 Wybór oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta
26/04/2013 10/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 26 kwietnia 2013 roku
26/04/2013 9/2013 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 26 kwietnia 2013 r.
26/04/2013 8/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2013 roku
03/04/2013 7/2013 Informacja dotycząca umowy istotnej
28/03/2013 6/2013 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 26 kwietnia 2013 roku
28/03/2013 5/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20/03/2013 4/2013 Zmiana postanowień umowy znaczącej
27/02/2013 3/2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.
26/02/2013 2/2013 Zawarcie umowy znaczącej
15/01/2013 1/2013 Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku
20/12/2012 44/2012 Zawarcie umowy znaczącej
17/12/2012 43/2012 Odstąpienie przez Emitenta od umowy znaczącej
29/11/2012 42/2012 Podpisanie umowy znaczącej
14/11/2012 41/2012 Niespełnienie się warunku umowy znaczącej zawartej pod warunkiem rozwiązującym
09/11/2012 40/2012 Niespełnienie się warunku umowy znaczącej zawartej pod warunkiem rozwiązującym
09/11/2012 39/2012 Odstąpienie od umowy
09/11/2012 38/2012 Zawarcie umowy znaczącej
06/11/2012 37/2012 Zawarcie umowy znaczącej
15/10/2012 35/2012 Wybór oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta
12/10/2012 36/2012 Zawarcie umowy znaczącej- aktualizacja informacji
11/10/2012 34/2012 Zawarcie umowy znaczącej
09/10/2012 33/2012 Zmiana postanowień umowy znaczącej – aneks
26/09/2012 32/2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2012
24/09/2012 31/2012 Zmiana umowy znaczącej – aneks
18/09/2012 30/2012 Zawarcie umowy znaczącej
10/09/2012 29/2012 Otrzymanie należności z tytułu wynagrodzenia w trybie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego
05/09/2012 28/2012 Wybór oferty Emitenta
24/08/2012 27/2012 Ustanowienie hipoteki na nieruchomości
24/08/2012 26/2012 Ustanowienie hipoteki na nieruchomości
24/08/2012 25/2012 Ustanowienie hipoteki na nieruchomości
17/08/2012 24/2012 Zawarcie umowy znaczącej
08/08/2012 23/2012 Aneks do umowy znaczącej
08/08/2012 22/2012 Aneks do umowy znaczącej
08/08/2012 21/2012 Aneks do umowy znaczącej
13/07/2012 20/2012 Zawarcie umowy znaczącej
28/06/2012 19/2012 Zmiana postanowień umowy znaczącej
27/06/2012 18/2012 Zmiana postanowień umowy znaczącej
05/06/2012 17/2012 Zmiana postanowień umowy znaczącej
21/05/2012 16/2012 Zawarcie umowy znaczącej
20/04/2012 15/2012 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2012 roku
20/04/2012 14/2012 Wybór Zarządu spółki Atrem S.A. na kolejną kadencję
20/04/2012 13/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 20 kwietnia 2012 roku
20/04/2012 12/2012 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 20 kwietnia 2012 r.
28/03/2012 11/2012 Aneks do umowy znaczącej
23/03/2012 10/2012 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 20 kwietnia 2012 roku
23/03/2012 9/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
06/03/2012 8/2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011
30/01/2012 7/2012 Informacja o transakcjach na papierach wartościowych ATREM S.A. dokonanych w 2011 roku przez osoby zobowiązane (poniżej 5000 EUR)
30/01/2012 6/2012 Zmiana postanowień umowy znaczącej
24/01/2012 5/2012 Zmiana postanowień umowy znaczącej
19/01/2012 4/2012 Wybór oferty Emitenta
18/01/2012 3/2012 Zawarcie umowy znaczącej
11/01/2012 2/2012 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku
05/01/2012 1/2012 Zawarcie umowy znaczącej
20/12/2011 61/2011 Aneks do umowy znaczącej
13/12/2011 60/2011 Raport 60-2011
09/12/2011 58/2011 Raport 58-2011
09/12/2011 59/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 8.12.2011 roku
02/12/2011 57/2011 Zawarcie umowy znaczącej
01/12/2011 56/2011 Zawarcie umowy znaczącej
28/11/2011 55/2011 Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta
24/11/2011 54/2011 Aneks do umowy znaczącej
10/11/2011 53/2011 Raport 53-2011
10/11/2011 52/2011 Raport 52-2011
28/10/2011 51/2011 Zmiana postanowień umowy znaczącej
14/10/2011 50/2011 Zawarcie umowy znaczącej
04/10/2011 49/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
30/09/2011 48/2011 Zawarcie umowy znaczącej
29/09/2011 46/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
26/09/2011 45/2011 Zawarcie umowy znaczącej
24/08/2011 44/2011 Zawarcie umowy znaczącej
09/08/2011 43/2011 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji ATREM S.A.
08/08/2011 42/2011 Dopuszczenie akcji serii B do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych oraz ustalenie daty pierwszego notowania.
05/08/2011 41/2011 Zawarcie umowy znaczącej
29/07/2011 40/2011 Aneks do umowy znaczącej
21/07/2011 39/2011 Aneks do umowy znaczącej
21/07/2011 38/2011 Aneks do umowy znaczącej
15/07/2011 37/2011 Zawarcie umowy znaczącej
14/07/2011 36/2011 Aneks do umowy znaczącej
14/07/2011 35/2011 Aneks do umowy znaczącej
13/07/2011 34/2011 Warunkowa rejestracja akcji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
14/06/2011 33/2011 Zawarcie umowy znaczącej
13/06/2011 32/2011 Objęcie akcji w związku z realizacją Programu Motywacyjnego
25/05/2011 31/2011 Zawarcie umowy znaczącej
20/05/2011 30/2011 Objęcie warrantów subskrypcyjnych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego
16/05/2011 29/2011 Nabycie udziałów w spółce zależnej
06/05/2011 28/2011 Uzupełnienie raportu 25/2011 – Życiorysy Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
04/05/2011 27/2011 Zawarcie umowy znaczącej
28/04/2011 26/2011 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej i zwiększenia zaangażowania Emitenta w spółce zależnej.
26/04/2011 25/2011 Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
22/04/2011 23/2011 Uchwały powzięte przez Zwyczajne Wale Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 21.04.2011
21/04/2011 24/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2011
21/04/2011 22/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2011
20/04/2011 21/2011 Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta
13/04/2011 20/2011 Zawarcie umowy znaczącej
11/04/2011 43/2014 Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta
01/04/2011 19/2011 Połączenie Emitenta ze spółką zależną
31/03/2011 18/2011 Zawiadomienie Pana Konrada Śniatały – Prezesa Atrem S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
31/03/2011 17/2011 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki