logo-atrem
Zakres dat: Szukaj
Data/Godzina Tytuł
14/05/2019 17:35 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień oraz za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 r.
14/03/2019 17:29 Skonsolidowany raport GK Atrem za 2018 r.
14/03/2019 17:28 Raport roczny Atrem SA za 2018 r.
13/11/2018 08:12 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2018r.
28/08/2018 Skonsolidowany raport kwartalny 3/2009
28/08/2018 08:38 Skrócony śródroczny skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2018 r
15/05/2018 07:54 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień oraz za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 r.
20/03/2018 17:43 Sprawozdanie skonsolidowane za rok 2017
20/03/2018 17:42 Sprawozdanie jednostkowe za 2017 r.
11/09/2017 08:31 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r.
05/08/2017 08:07 Skrócony śródroczny skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2017 r.
12/05/2017 08:31 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień oraz za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r.
17/03/2017 21:40 Sprawozdanie jednostkowe Atrem SA za rok 2016
17/03/2017 21:39 Sprawozdanie skonsolidowane za rok 2016
10/11/2016 08:29 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Atrem na dzień oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 r.
26/08/2016 08:39 Skrócony śródroczny skonsolidowany raport finansowy Grupy Kapitałowej Atrem na dzień oraz za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2016 r.
13/05/2016 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
18/03/2016 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
18/03/2016 Raport roczny R 2015
13/11/2015 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015
25/08/2015 Skonsolidowany raport półroczny PS 2015
25/08/2015 Raport półroczny P 2015
30/04/2015 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015
20/03/2015 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
20/03/2015 Raport roczny R 2014
14/11/2014 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
14/11/2014 Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2011 r
29/08/2014 Skonsolidowany raport półroczny PS 2014
29/08/2014 Raport półroczny P 2014
15/05/2014 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014
21/03/2014 Skonsolidowany raport roczny RS 2013
21/03/2014 Raport roczny R 2013
14/11/2013 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013
30/08/2013 Skonsolidowany raport półroczny PS 2013
30/08/2013 Raport półroczny P 2013
15/05/2013 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
21/03/2013 Skonsolidowany raport roczny RS 2012
21/03/2013 Raport roczny R 2012
14/11/2012 Skonsolidowany raport kwartalny QSr III 2012
31/08/2012 Skonsolidowany raport półroczny PS 2012
31/08/2012 Raport półroczny P 2012
15/05/2012 QSr I 2012
20/03/2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2011
20/03/2012 Skonsolidowany raport roczny za rok 2011
31/08/2011 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 roku
31/08/2011 Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2011 roku
13/05/2011 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011
21/03/2011 Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok
21/03/2011 Jednostkowy raport roczny za 2010 rok
09/11/2010 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010r.
27/08/2010 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Atrem za I półrocze 2010 roku
27/08/2010 Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2010 roku
12/05/2010 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010r.
30/04/2010 Raport roczny za 2009 rok
25/02/2010 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2009r.
27/08/2009 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej ATREM za I. półrocze 2009 r
27/08/2009 Raport półroczny ATREM S.A. za I. półrocze 2009
15/05/2009 Skonsolidowany raport kwartalny 1/2009
29/04/2009 Raport roczny za 2008 rok
24/04/2009 Skonsolidowany raport roczny za 2008 rok
27/02/2009 Skonsolidowany raport kwartalny 4/2008