logo-atrem

Struktura akcjonariatu wg liczby akcji

Struktura akcjonariatu wg liczby głosów

Największym akcjonariuszem Atremu jest Grupa Kapitałowa IMMOBILE.

 

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 9 230 079 akcji, w tym:

  • 4 655 600 akcji serii A imiennych,
  • 1 370 000 akcji serii A na okaziciela,
  • 209 800 akcji serii B na okaziciela,
  • 2 994 679 akcji serii C na okaziciela.