logo-atrem

WZ 19 czerwca 2018 r.: Oceny, sprawozdania i stanowiska Rady Nadzorczej, o których mowa w Zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk, które zostaną przedłożone Walnemu Zdromadzeniu
z dnia 19/06/2018

Pliki do pobrania

WZ 19 czerwca 2018 r.
z dnia 19/06/2018

Pliki do pobrania

WZ 19 czerwca 2018 r.
z dnia 19/06/2018

Rodzaj
Walne Zgromadzenie
Data
19/06/2018

WZ 29 czerwca 2017 r.: Oceny, sprawozdania i stanowiska Rady Nadzorczej, o których mowa w Zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk, które zostaną przedłożone Walnemu Zdromadzeniu
z dnia 29/06/2018

Pliki do pobrania

WZA 25 maja 2016 r.
z dnia 25/05/2016

Pliki do pobrania

WZA 25 maja 2016 r.
z dnia 25/05/2016

Rodzaj
Walne Zgromadzenie
Data
25/05/2016

WZA 11 czerwca 2015 r.
z dnia 11/06/2015

Pliki do pobrania

WZA 11 czerwca 2015 r.
z dnia 11/06/2015

Rodzaj
Walne Zgromadzenie
Data
11/06/2015

WZA 17 czerwca 2014 r.
z dnia 17/06/2014

Pliki do pobrania

WZA 17 czerwca 2014 r.
z dnia 17/06/2014

Rodzaj
Walne Zgromadzenie
Data
17/06/2014

WZA 26 kwietnia 2013 r.
z dnia 26/04/2013

Pliki do pobrania

WZA 26 kwietnia 2013 r.
z dnia 26/04/2013

Rodzaj
Walne Zgromadzenie
Data
26/04/2013

WZA 20 kwietnia 2012 r.
z dnia 20/04/2012

Pliki do pobrania

WZA 20 kwietnia 2012 r.
z dnia 20/04/2012

Rodzaj
Walne Zgromadzenie
Data
20/04/2012

WZA 8 grudnia 2011 r.
z dnia 08/12/2011

Pliki do pobrania

WZA 8 grudnia 2011 r.
z dnia 08/12/2011

Rodzaj
Walne Zgromadzenie
Data
08/12/2011

WZA 21 kwietnia 2011 r.
z dnia 21/04/2011

Pliki do pobrania

WZA 21 kwietnia 2011 r.
z dnia 21/04/2011

Rodzaj
Walne Zgromadzenie
Data
21/04/2011

WZA 2 marca 2011 r.
z dnia 02/03/2011

Pliki do pobrania

WZA 2 marca 2011 r.
z dnia 02/03/2011

Rodzaj
Walne Zgromadzenie
Data
02/03/2011

WZA 7 czerwca 2010 r.
z dnia 07/06/2010

Pliki do pobrania

WZA 7 czerwca 2010 r.
z dnia 07/06/2010

Rodzaj
Walne Zgromadzenie
Data
07/06/2010

WZA 8 grudnia 2009 r.
z dnia 08/12/2009

Pliki do pobrania

WZA 8 grudnia 2009 r.
z dnia 08/12/2009

Rodzaj
Walne Zgromadzenie
Data
08/12/2009