logo-atrem

Główną zasadą polityki rekrutacyjnej Atrem jest szacunek do ludzi, którzy poświęcają nam swój cenny czas i prezentują nam swoje umiejętności i potencjał. Dlatego do przesłanego CV podchodzimy z uwagą a podczas rozmów kwalifikacyjnych rzetelnie informujemy o wszelkich aspektach pracy w spółce.

W naszej branży o sukcesie firmy decyduje sprawność i kompetencje zespołu, dlatego poszukiwanie i rozwijanie talentów jest dla Atrem jednym z kluczowych dziedzin zarządzania.

Ewa Pietras
Dyrektor Personalny

ETAP 1

cv

Przeprowadzamy selekcję CV pod kątem odpowiedniego profilu kandydata.

ETAP 2

contact

Z wybranymi kandydatami kontaktujemy się telefonicznie lub mailowo, żeby potwierdzić aplikację i ustalić termin spotkania.

ETAP 3

spotkanie

Spotykamy się z kandydatem na rozmowie rekrutacyjnej, podczas której obecna jest osoba z działu HR oraz manager działu. W niektórych rekrutacjach, w zależności od stanowiska stosujemy Assessment Center i/lub testy analityczne.

ETAP 4

ceo

Kandydat spotyka się z Dyrektorem Pionu lub Członkiem Zarządu.

Po pozytywnym przebiegu procesu rekrutacyjnego – kandydat zostaje zatrudniony! Natomiast bez względu na wynik procesu rekrutacyjnego kandydaci, z którymi się spotkaliśmy otrzymają od nas informacją zwrotną telefoniczne lub mailowo, gdyż cenimy czas, który został poświęcony na udział w rekrutacji do naszej firmy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: