logo-atrem

ul. Czołgowa 4, Złotniki
62-002 Suchy Las

tel: +48 61 640 67 00
kom: +48 605 030 464
fax: +48 61  640 67 25
e-mail: atrem@atrem.pl

Kontakt dla inwestorów i obsługa pytań dotyczących działalności Grupy Atrem
Hanna Jakubowicz
kom: +48 785 997 111
e-mail: hanna.jakubowicz@atrem.pl

Inspektor Ochrony Danych
Hanna Jakubowicz
e-mail: iod@atrem.pl

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000295677
REGON: 639688384
NIP: 777 24 28 084
Kapitał zakładowy 4 615 039,50 zł – wpłacony w całości