logo-atrem

Atrem powstał w 1999 roku. Na początku spółka koncentrowała się na zamówieniach z sektora gazowego. Stopniowo spółka zaczęła świadczyć usługi także dla budownictwa, energetyki, branży wodno-kanalizacyjnej, budownictwa infrastrukturalnego i użyteczności publicznej oraz dla segmentu ochrony środowiska. Jednocześnie Atrem rozwijał autorskie rozwiązania w zakresie klimatyzacji gazowej i systemów „inteligentnego budynku”.

W 2007 roku spółka przejęła udziały w specjalizującej się w budownictwie elektroenergetycznym firmie Contrast, co zapoczątkowało budowę Grupy Atrem. Dzięki dostarczaniu kompleksowej oferty i zdobywaniu doświadczenia przez wiele lat, Atrem zaczął coraz częściej występować w roli generalnego wykonawcy.

W 2008 roku Atrem zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z pieniędzy pozyskanych z publicznej emisji akcji spółka sfinansowała dynamiczny rozwój. Do Grupy dołączyły kolejne spółki: Elektro-System specjalizujący się w sieciach niskich i średnich napięć oraz Dom-Mar działający w obszarze instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych.

W kolejnych latach uporządkowano strukturę Grupy. Dom-Mar połączył się z Atremem, a Elektro-System z Contrastem. Atrem stał się też jedynym udziałowcem Contrastu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: