logo-atrem

Grupa Atrem koncentruje działalność na specjalistycznych segmentach rynku budowlanego: gazownictwie, elektroenergetyce oraz zaawansowanych technologiach budynków, w których konkurencja wykonawców jest mniejsza, a uzyskiwane marże wyższe.

Grupa Atrem może być jednym z beneficjentów planowanych inwestycji w projektach ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Największe polskie spółki paliwowe i energetyczne planują inwestycje w modernizację i rozbudowę infrastruktury dystrybucyjnej oraz przesyłowej o wartości kilkudziesięciu miliardów złotych w najbliższych latach.

Przykładowo spółka Gaz System planuje w latach 2015-2025 wybudować ponad 2 tys. km gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Planowana jest dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe. Budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami, stanowić ma istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Z kolei PGNiG, który dysponuje siecią dystrybucyjną o długości ponad 120 tys. km, co roku wydaje około 1 mld zł na jej rozwój i modernizację. W latach 2017-2022 PGNiG zainwestuje ponad 34 mld zł. Blisko połowa nakładów inwestycyjnych (45%) dotyczyć będzie obszaru poszukiwania i wydobycia.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne planują wydać 12,4 mld zł na inwestycje w sieć przesyłową w latach 2018-2027. Plan rozwoju zakłada wybudowanie 4,15 tys. km nowych torów prądowych linii 400 kV, budowę jedynie 150 km torów prądowych o napięciu 220 kV i modernizacje istniejących ponad 2 tys. km torów prądowych linii 400 kV.

Cztery największe grupy energetyczne PGE, Tauron, Enea i Energa planują przeznaczyć na rozwój sieci dystrybucyjnych około 35 mld zł do 2020 roku.

Dobre perspektywy ma również sektor zaawansowanych technologii budynków. Coraz więcej inwestorów decyduje się wyposażyć obiekty w nowoczesne rozwiązania, pozwalające lepiej zarządzać budynkiem.