logo-atrem
golawski

Andrzej Goławski

Prezes Zarządu

Ur. w 1972r., z wykształcenia jest inżynierem budownictwa, absolwentem Politechniki Poznańskiej i Technical University of Aalborg w Danii. W 2007r. uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, przy współpracy z Georgia State University z Atlanty. W 2010r. ukończył program Strategie Leadership Academy, organizowany przez ICAN INSTITUTE.

Od początku pracy zawodowej jest związany z branżą budowlaną. W okresie od 1997r. do 2015r.  pracował dla Grupy Budimex, w której od roku 2002 pełnił funkcję Dyrektora Rejonu. Od 2008r. Dyrektor Oddziału Budownictwa Ogólnego Zachód. W 2011r. objął stanowisko Dyrektora Budownictwa, tworząc Dywizję Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego. Był również Członkiem Komitetu Wykonawczego Budimex S.A. oraz Prokurentem spółki. W okresie od dnia 16.11.2015r. do dnia 19.04.2018r., Andrzej Goławski pełnił funkcję Prezesa Zarządu Mostostal Warszawa S.A.  Pełnił także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach Mostostal Płock S.A., Mostostal Kielce S.A. oraz AMK Kraków S.A.

Od 2018 r. Pan Andrzej Goławski pełni funkcje Wiceprezesa Projprzem Makrum S.A. oraz prokurenta w spółce Projprzem Budownictwo sp. z o. o.

marek-korytowski

Marek Korytowski

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej na kierunku elektrotechnika. Ukończył studia podyplomowe: „Inżyniera gazownictwa” na Politechnice Warszawskiej (1997), „Sieci komputerowe i aplikacje internetowe” na Politechnice Poznańskiej (2002), Executive MBA-IGG na Uniwersytecie Gdańskim (2006-2008) oraz „Strategia i Planowanie Biznesu” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2008).

Posiada uprawnienia audytora systemu zarządzania jakością (TUV Akademie GmbH) oraz ukończył szkolenia na temat zintegrowanego systemu zarządzania, zawierającego wymagania norm PN-EN-ISO 9001:2001, PN-EN-ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004. Członek Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG).

Z  Atremem związany od 2000 r. Początkowo pracował jako Dyrektor ds. Technicznych. Od 2002 r. pełnił funkcje członka Zarządu, a od 2003 r. wiceprezesa Zarządu Atremu. Jest także jednym z założycieli tej spółki. Obok funkcji wiceprezesa Zarządu Atremu – od czerwca 2007 r. – jest również prezesem Zarządu spółki zależnej od Atremu – Contrast.

lukasz-kalupa

Łukasz Kalupa

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Ekonomii, specjalność Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw. Doktor nauk ekonomicznych. Stypendysta Europejskiego Centrum Ładu Korporacyjnego (European Centre for Corporate Governance), funkcjonującego w ramach Liverpool John Moores University w Liverpoolu, w Wielkiej Brytanii.

Wykładowca programów MBA i studiów podyplomowych, autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny zarządzania strategicznego, polityki konkurencyjności i oceny kondycji ekonomiczno–finansowej przedsiębiorstw. Autor lub współautor wielu strategii, biznesplanów, wycen przedsiębiorstw. Współpracował jako doradca lub ekspert z wieloma instytucjami szkoleniowo–doradczymi. Jest członkiem stowarzyszeń naukowych, w tym Stowarzyszenia Naukowo –Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG).

Od września 2004 roku do kwietnia 2005 roku, był wspólnikiem oraz Członkiem Zarządu Instytutu Kształcenia Ustawicznego – IRIE w Poznaniu.

Z Atremem związany od lutego 2006 r., początkowo jako dyrektor ds. ekonomicznych. Od 11 stycznia 2008 r. był Prokurentem Atremu. Funkcję członka zarządu oraz dyrektora ds. ekonomicznych pełni od 11 marca 2008 r.

Ponadto od 03 września 2007 r. jest dyrektorem ds. ekonomicznych w podmiocie zależnym od Atremu – spółce Contrast.

Przemysław Szmyt

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Ukończył również studia podyplomowe “Strategia i Planowanie Biznesu” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Odbył szkolenia na audytora wewnętrznego w przedsiębiorstwie oraz w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania zawierającego wymagania norm PN-EN-ISO 9001:2000, PN-EN-ISO 14001:2004, PN-N 18001:2005, wymagań NATO w zakresie zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia jakości i zarządzania konfiguracją, a także warsztaty szkoleniowe w zakresie skutecznego zarządzania projektem. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, a także świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru dla grupy 1, 2 i 3, a także górnicze jako osoby niższego dozoru ruchu o specjalności technicznej budowlanej oraz średniego dozoru ruchu o specjalności elektrycznej.

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Energetyce Poznańskiej w Zakładzie Usług Energetycznych w Szamotułach. W latach 1999 –2001 pracował w firmie Wavin Metalplast w Buku. Od 2001 roku związany z Atremem, w którym objął funkcję Kierownika Działu Wykonawstwa a później Dyrektora ds. Technicznych. Następnie został Pełnomocnikiem Grupy Kapitałowej. Stanowisko Członka Zarządu Atremu objął 1 kwietnia 2010 r. W 2015 r. nadano mu stopień „Dyrektora Górniczego III Stopnia”.