logo-atrem
golawski

Andrzej Goławski

Prezes Zarządu

Ur. w 1972r., z wykształcenia jest inżynierem budownictwa, absolwentem Politechniki Poznańskiej i Technical University of Aalborg w Danii. W 2007r. uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, przy współpracy z Georgia State University z Atlanty. W 2010r. ukończył program Strategie Leadership Academy, organizowany przez ICAN INSTITUTE.

Od początku pracy zawodowej jest związany z branżą budowlaną. W okresie od 1997r. do 2015r.  pracował dla Grupy Budimex, w której od roku 2002 pełnił funkcję Dyrektora Rejonu. Od 2008r. Dyrektor Oddziału Budownictwa Ogólnego Zachód. W 2011r. objął stanowisko Dyrektora Budownictwa, tworząc Dywizję Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego. Był również Członkiem Komitetu Wykonawczego Budimex S.A. oraz Prokurentem spółki. W okresie od dnia 16.11.2015r. do dnia 19.04.2018r., Andrzej Goławski pełnił funkcję Prezesa Zarządu Mostostal Warszawa S.A.  Pełnił także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach Mostostal Płock S.A., Mostostal Kielce S.A. oraz AMK Kraków S.A.

Od 2018 r. Pan Andrzej Goławski pełni funkcje Wiceprezesa Projprzem Makrum S.A. oraz prokurenta w spółce Projprzem Budownictwo sp. z o. o.

marek-korytowski

Marek Korytowski

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej na kierunku elektrotechnika. Ukończył studia podyplomowe: „Inżyniera gazownictwa” na Politechnice Warszawskiej (1997), „Sieci komputerowe i aplikacje internetowe” na Politechnice Poznańskiej (2002), Executive MBA-IGG na Uniwersytecie Gdańskim (2006-2008) oraz „Strategia i Planowanie Biznesu” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2008).

Posiada uprawnienia audytora systemu zarządzania jakością (TUV Akademie GmbH) oraz ukończył szkolenia na temat zintegrowanego systemu zarządzania, zawierającego wymagania norm PN-EN-ISO 9001:2001, PN-EN-ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004. Członek Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG).

Z  Atremem związany od 2000 r. Początkowo pracował jako Dyrektor ds. Technicznych. Od 2002 r. pełnił funkcje członka Zarządu, a od 2003 r. wiceprezesa Zarządu Atremu. Jest także jednym z założycieli tej spółki. Obok funkcji wiceprezesa Zarządu Atremu – od czerwca 2007 r. – jest również prezesem Zarządu spółki zależnej od Atremu – Contrast.

Przemysław Szmyt

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Ukończył również studia podyplomowe “Strategia i Planowanie Biznesu” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Odbył szkolenia na audytora wewnętrznego w przedsiębiorstwie oraz w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania zawierającego wymagania norm PN-EN-ISO 9001:2000, PN-EN-ISO 14001:2004, PN-N 18001:2005, wymagań NATO w zakresie zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia jakości i zarządzania konfiguracją, a także warsztaty szkoleniowe w zakresie skutecznego zarządzania projektem. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, a także świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru dla grupy 1, 2 i 3, a także górnicze jako osoby niższego dozoru ruchu o specjalności technicznej budowlanej oraz średniego dozoru ruchu o specjalności elektrycznej.

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Energetyce Poznańskiej w Zakładzie Usług Energetycznych w Szamotułach. W latach 1999 –2001 pracował w firmie Wavin Metalplast w Buku. Od 2001 roku związany z Atremem, w którym objął funkcję Kierownika Działu Wykonawstwa a później Dyrektora ds. Technicznych. Następnie został Pełnomocnikiem Grupy Kapitałowej. Stanowisko Członka Zarządu Atremu objął 1 kwietnia 2010 r. W 2015 r. nadano mu stopień „Dyrektora Górniczego III Stopnia”.