logo-atrem

Atrem wykonuje projekty związane z automatyką, wizualizacją i sterowaniem procesami wydobycia, przesyłu i dystrybucji gazu oraz paliw płynnych. Jak również instalacji niskoprądowych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki w innych realizacjach. Projektujemy i wdrażamy systemy zarządzania i wizualizacji procesów. Naszą działalnością obejmujemy całokształt zagadnień związanych z systemami pomiarowymi, sygnalizacyjnymi, sterowania i zabezpieczeń.

W ramach prac projektowych wykonujemy założenia techniczne, projekty techniczne, oprogramowanie i uruchomienia systemów, nadzory autorskie oraz dokumentację powykonawczą. Oprócz całości zagadnień związanych z projektowaniem i wykonawstwem oferujemy pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

W obszarze gazu i paliw płynnych nasze usługi wykonujemy na:

  • stacjach redukcyjno – pomiarowych
  • węzłach pomiarowych
  • tłoczniach gazu
  • mieszalniach gazu
  • podziemnych magazynach gazu
  • i innych obiektach technologicznych

W zakresie obiektów ochrony środowiska kompleksowo realizujemy m.in.:

  • stacje uzdatniania wody
  • pompownie wody i ścieków
  • oczyszczalnie ścieków
  • stopnie wodne

W naszych realizacjach i rozwiązaniach stosujemy systemy i urządzenia firm będących liderami w branży automatyki. Atrem jest też jedynym autoryzowanym przedstawicielem GE Pressure Control Group (dawniej: Wood Group) w zakresie zaworów bezpieczeństwa ESDV na terenie Polski.