logo-atrem

System przeznaczony do monitorowania i zarządzania stanem ochrony katodowej. Wizualizacja chronionych obiektów na mapie oraz prezentacja wartości pomiarowych na wykresach pozwalają na błyskawiczną ocenę stanu ochrony.

Specjalny panel wyświetlający alarmy oraz kolorystyczne oznaczenia na mapie umożliwiają szybkie zlokalizowanie problemu oraz wdrożenie odpowiedniego działania. System Monitorowania Ochrony Katodowej pozwala na zdalną konfigurację urządzeń, w tym wielu jednocześnie, minimalizując w ten sposób ilość czasu przeznaczoną na obsługę urządzeń.

Intuicyjny interfejs oraz gradacja uprawnień dostępu pozwalają na efektywną pracę zarówno pracowników terenowych, jak i kadry menedżerskiej. Zintegrowanie urządzeń z aplikacją webową pozwoliło zaoszczędzić czas przeznaczany na wyjazdy w teren, a konfiguracja urządzeń stała się prostsza i szybsza.

Zalety:

 • Mapy wizualizujące stan globalny na tle przebiegu infrastruktury oraz danych ogólnogeograficznych
 • Dostarczenie bieżącej informacji o stanie ochrony przeciwkorozyjnej oraz parametrach pracy aktywnych urządzeń przeciwkorozyjnych
 • Przetwarzanie danych zbieranych automatycznie i ręcznie
 • Zdalna konfiguracja urządzeń ochrony antykorozyjnej
 • Implementacja polskich protokołów gazowniczych w zakresie komunikacji z urządzeniami ochrony przeciwkorozyjnej
 • Implementacja standardów Izby Gospodarczej Gazownictwa w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej
 • Interfejsy do systemów: ERP, GIS, SCADA
 • Zintegrowany z aplikacją CSMOK Mobile działającą w technologii Android, będąca wsparciem prac w terenie
 • System dostępny w formie aplikacji webowej, oparty na sprawdzonych rozwiązaniach technologicznych (Java, Oracle, Docker)

Aplikacja CSMOK Mobile

Dedykowana ochronie przeciwkorozyjnej aplikacja mobilna ułatwia zarządzanie pracami eksploatacyjnymi i sporządzanie protokołów z wykonanych zadań. Aplikacja oparta na technologii Android umożliwia pracę w terenie z wykorzystaniem tabletów bądź smartfonów.

 • Zlecanie prac eksploatacyjnych
 • Mobilna edycja protokołów z prowadzonych prac

POWIĄZANE PRODUKTY