logo-atrem

System Telexus wychodzi naprzeciw wyzwaniom stawianym przed nowoczesnymi systemami telemetrycznymi. Pozwala nie tylko na zbieranie i gromadzenie danych zbieranych z urządzeń pomiarowych, ale również na ich swobodne zestawianie, przeliczanie i prezentację w formie pozwalającej na szybkie zorientowanie się w sytuacji.

Główne cechy wyróżniające nasz system telemetrii to:

 • architektura chmury obliczeniowej, prywatnej (na serwerach klienckich) lub publicznej (chmura Atrem);
 • dostęp do systemu z wykorzystaniem przeglądarki WWW;
 • możliwość pracy na różnego rodzaju urządzeniach dostępowych (komputery, laptopy, smartfony, tablety);
 • duża skalowalność rozwiązania – od systemu opartego na pojedynczym komputerze po wieloserwerowe instalacje;
 • możliwość rozbudowy o nowe moduły – otwarte interfejsy programistyczne;
 • współpraca z innymi systemami z wykorzystaniem protokołów WebServices oraz protokołów dedykowanych;
 • współpraca z mechanizmami domenowymi (SSO, zarządzanie uprawnieniami);
 • elastyczny model danych – pod względem informacyjnym system jest dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Telexus stanowi również rozbudowany system SCADA, pozwalający na szybkie i sprawne sterowanie procesem w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację. Jest wyposażony w kluczowe dla tego typu systemów funkcje, takie jak:

 • możliwość bieżącej prezentacji stanu procesu w oparciu o czytelny diagram/schemat (ekran synoptyczny);
 • możliwość wpływania na przebieg procesu poprzez wysyłanie odpowiednich sterowań do urządzeń;
 • możliwość komunikowania się z różnymi urządzeniami przy pomocy różnego rodzaju protokołów;
 • generowanie alarmów w przypadku przekroczenia zadanych parametrów procesu (wzrost/spadek temperatury, ciśnienia itp.).