logo-atrem

Wyspecjalizowane urządzenie przeznaczone do monitoringu ochrony katodowej rurociągów oraz innych podziemnych konstrukcji stalowych. Wykorzystywany do sterowania pracą i monitorowania stacji ochrony katodowej (MSOK-02) nie posiadających własnych układów pomiarowych i komunikacyjnych.

Urządzenie TellCorr wykonuje pomiary potencjałów ochrony w słupkach pomiarowych, pomiary monobloków i układów drenażowych, ponadto steruje i zarządza systemem ochrony poprzez łączenie i rozłączanie obwodów chronionych. Urządzenie to pozwala na zminimalizowanie ilości pomiarów wykonywanych ręcznie. TellCorr ma zastosowanie w tych branżach przemysłu, gdzie istnieje potrzeba wykonywania pomiarów, przeglądów oraz monitorowania stanu ochrony katodowej konstrukcji stalowych. Dzięki swojej elastyczności może być z powodzeniem stosowany w innych miejscach wymagających szczelności, pracy bateryjnej, telemetrii pomiarów elektrycznych i fizyko-chemicznych.

Urządzenie TellCorr jest kompatybilne z aplikacją webową System Monitorowania Ochrony Katodowej, która pozwala na zdalną konfigurację pracy urządzenia oraz na odczyt wykonanych przez urządzenie pomiarów. Zdalne sterowanie urządzeniem pozwala zminimalizować konieczność wyjazdów w teren. System zarządzania alarmami w aplikacji webowej umożliwia kontrolę pracy urządzenia oraz jego sprawności technicznej. W przypadku zużycia baterii bądź awarii poszczególnych modułów (zasilanie, GSM, GPS) użytkownik jest na bieżąco informowany o zaistniałym zdarzeniu i konieczności interwencji.

Zalety

 • Pomiary warunków pracy obiektów chronionych katodowo
 • Sterowanie urządzeniami aktywnej ochrony katodowej (SOK)
 • Zasilanie bateryjne i zewnętrzne
 • Nadzór zużycia baterii
 • Zdalna wymiana oprogramowania
 • Zdalna konfiguracja parametrów
 • Zdalny odczyt wyników i kontrola pracy
 • Szeroki wachlarz modułów rozszerzeń
 • Wykonywanie zadań według zleconego harmonogramu
 • Rejestrator pomiarów
 • Cyfrowa obróbka pomiarów
 • Pomiary w taktowaniu (możliwość wykonywania równoczesnych pomiarów na wszystkich kanałach)
 • Pomiary korelacyjne

Parametry techniczne

 • Obsługuje protokoły: ModBus, GazModem2, SmartGas
 • Sposoby transmisji: TCP/IP, UDP, SMS
 • Zasilanie 9-24 V DC, USB, bateria (moduł bateryjny do 50 Ah, trwałość baterii powyżej 10 lat, czas pracy zależny od konfiguracji)
 • Pobór prądu przy napięciu 12 V od 100 mA do 300 mA podczas transmisji GSM
 • Odporność na warunki atmosferyczne IP67
 • Praca w zakresie temperatur: -40C do +85C
 • 2G/3G/GSM/GPRS/HSDPA (2 karty mikro SIM od różnych operatorów)
 • Typ gniazda antenowego SMA
 • Ilość obsadzanych modułów od 1 do 7
 • Harmonogram zadań z dokładnością do 1 s
 • Rozdzielczość taktowania 1 ms
 • Izolacja galwaniczna modułów pomiarowych 2,5 kV AC RMS

Pliki do pobrania:

POWIĄZANE PRODUKTY