logo-atrem
PL / EN

Zmiana umowy znaczącej

2014.10.28

Zarząd Atrem S.A informuje, że w dniu 28 października 2014 roku spółka zależna od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) zawarła ze spółką PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (Zamawiający), porozumienie do umowy przedmiotem, której jest wykonanie zadania pn: „Budowa stacji elektroenergetycznej K-1, linii kablowych SN-6kV, nn-0,4kV oraz światłowodowych na terenie zakładu PCC Rokita w Brzegu Dolnym”.

Zgodnie z treścią porozumienia rozszerzeniu uległ zakres przedmiotu umowy o roboty dodatkowe związane z rozbiórką betonowych konstrukcji podziemnych na trasie budowy linii kablowych 6kV ze stacji K-1. W związku z rozszerzeniem zakresu przedmiotu umowy zwiększeniu uległa wartość wynagrodzenia umownego do kwoty 8.000.784,38 zł netto (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery złote 38/100).

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Emitent informował o zawarciu wskazanej powyżej umowy znaczącej w raporcie bieżącym nr: 35/2013.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close