logo-atrem
PL / EN

Aneks do umowy znaczącej

2014.10.27

Zarząd Atrem S.A informuje, że w dniu 27 października 2014 roku Konsorcjum w składzie: Techmadex S.A. (Lider Konsorcjum) Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) oraz GP Energia Sp. o. o. (Partner Konsorcjum) zawarło ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, (Zamawiający) aneks do umowy na wykonanie zamówienia pn. Budowę Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji projektu pn: „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto- zamkniętym”.

Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 31 maja 2015 roku.

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Emitent informował o zawarciu wskazanej powyżej umowy znaczącej w raporcie bieżącym nr: 37/2012.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close