logo-atrem
PL / EN

Aneks do umowy znaczącej

2014.09.02

Zarząd Atrem S.A informuje, że w dniu 1 września 2014 roku powziął informację o podpisaniu, w trybie obiegowym, przez spółkę HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. z siedzibą we Włocławku, pełniącą funkcję Lidera Konsorcjum w składzie: HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. oraz Atrem S.A. (Wykonawca) ze spółką Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o. o. (Zamawiający), aneksu datowanego na dzień 6 sierpnia 2014 roku, do umowy z dnia 18 listopada 2013 r., przedmiotem, której jest wykonanie zamówienia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogowie polegająca na przebudowie węzła gospodarki osadowej i gazowej, reaktora biologicznego oraz zbiornika fekaliów”.

Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 30 kwietnia 2015 roku.

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Emitent informował o zawarciu wskazanej powyżej umowy w raporcie bieżącym nr: 47/2013.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close