logo-atrem
PL / EN

Wybór oferty Emitenta

2014.06.03

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 3 czerwca 2014 roku, powziął informację o wyborze oferty Emitenta (Wykonawca) przez Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku (Zamawiający) w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem, którego przedmiotem jest wykonanie zadania pn. Rozbudowa i Modernizacja Systemów Zabezpieczenia Technicznego w Obiektach ENERGA-OPERATOR S.A.

Wartość oferty Emitenta wynosi netto 9.837.447,78 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 78/100).

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close