logo-atrem

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 29.06.2017 r.

29.06.2017

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 29.06.2017 r.

2017.06.29 16:20

Raport bieżący 20/2017

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 29.06.2017 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Atrem S.A. podaje do wiadomości publicznej wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 roku:

1. Pan Konrad Śniatała posiadał 7.722.676 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów, co stanowiło 67,20 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 55,62 % ogólnej liczby głosów.

2. Pan Marek Korytowski posiadał 1.201.810 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów, co stanowiło 10,46 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 8,66 % ogólnej liczby głosów.

3. Pani Gabriela Śniatała posiadała 961.714 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów, co stanowiło 8,37 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 6,93% ogólnej liczby głosów.

4. Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Stabilny posiadał 1 052 659 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów, co stanowiło 9,16 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 7,58 % ogólnej liczby głosów.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lutego 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639).