logo-atrem

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 11 czerwca 2015 r.

11.06.2015

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 11 czerwca 2015 r.

2015.06.11

Zarząd Atrem S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 11 czerwca 2015 r., zwołane na godzinę 12:00, w siedzibie spółki Atrem S.A.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).