logo-atrem

Korekta raportu bieżącego RB 26/2015: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 11.06.2015 r.

18.06.2015

Korekta raportu bieżącego RB 26/2015: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 11.06.2015 r.

2015.06.18

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r., Zarząd Atrem S.A. informuje, że w wymienionym raporcie omyłkowo wpisano nieprawidłowe dane dotyczące wartości udziału procentowego głosów akcjonariuszy Spółki w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Emitent podaje do wiadomości publicznej prawidłowe wartości udziału procentowego głosów akcjonariuszy Spółki w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A., które odbyło się w dniu 11 czerwca 2015 roku:

Emitent wskazał, iż Pan Konrad Śniatała posiadał 72,27 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podczas gdy prawidłowa wartość wynosi 78,16 %.

Emitent wskazał, iż Pan Marek Korytowski posiadał 11,25 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podczas gdy prawidłowa wartość wynosi 12,16 %.

Emitent wskazał, iż Pani Gabriela Śniatała posiadała 9 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podczas gdy prawidłowa wartość wynosi 9,73 %.

Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 26/2015 są prawidłowe i nie ulegają zmianie.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lutego 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).