logo-atrem
PL / EN

Aneks do umowy znaczącej

2013.11.15

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 15 listopada 2013 roku spółka zależna od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. zawarła z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneks do umowy generalnej z dnia 11 lipca 2013 r. o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.

W związku z wystawieniem przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., w ramach w/w umowy generalnej, na zlecenie Contrast Sp. z o. o., gwarancji ubezpieczeniowej, z uwagi na jej długi okres obowiązywania, zmianie uległo postanowienie umowy generalnej dotyczące zabezpieczenia roszczeń InterRisk S.A. o zwrot zapłaconych z tytułu gwarancji kwot, w ten sposób, iż wspomniana powyżej gwarancja zabezpieczona zostanie dodatkowo cesją należności z lokaty terminowej ustanowionej w wysokości 30% wartości gwarancji kontraktowej, którą zabezpiecza.

Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Informacja o zawarciu umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych została zamieszczona w raporcie bieżącym nr 20/2013.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close