logo-atrem
PL / EN

Aneks do umowy znaczącej

2014.12.08

Zarząd Atrem S.A informuje, że w dniu 8 grudnia 2014 roku spółka zależna od Emitenta – Contrast Sp. o. o. (Wykonawca) zawarła ze spółką Obrascon Huarte Lain S.A. z siedzibą w Madrycie (Zamawiający), pełniącą funkcję Lidera Konsorcjum w składzie: Obrascon Huarte Lain S.A., PBG S.A. w upadłości układowej, aneks do umowy z dnia 19 września 2012 r. przedmiotem, której jest wykonanie instalacji elektrycznych w ramach inwestycji pn.: „Budowa Stadionu Piłkarskiego w regionie północno – wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym w Białymstoku”- dokończenie Inwestycji.

Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ termin realizacji przedmiotu umowy na dzień 25 stycznia 2015 roku.

Zakres przedmiotu umowy uległ rozszerzeniu o roboty dodatkowe, w związku z czym wartość wynagrodzenia umownego spółki zależnej od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. uległa zwiększeniu do kwoty 9.525.000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Emitent informował o zawarciu i zmianach wskazanej powyżej umowy w raportach bieżących nr: 36/2012, 9/2014 oraz 33/2014.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close