logo-atrem
PL / EN

Aneks do umowy znaczącej

2014.07.24

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 24 lipca 2014 roku spółka zależna od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 roku przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje.

Zgodnie z treścią aneksu, wydłużeniu uległ okres wykorzystania limitu linii na gwarancje, w którym Contrast Sp. z o. o. uprawniona jest do składania zleceń udzielenia gwarancji, do dnia 17 lipca 2015 roku.

Informacje o podpisaniu umowy ramowej oraz aneksów zostały zamieszczone w raportach bieżących nr 44/2009, 39/2011, 22/2012 oraz 24/2013.

Pozostałe postanowienia aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close