logo-atrem

Informacja o transakcji wykonanej przez osobę zarządzającą

09.05.2019

Raport bieżący  19/2019

Temat: Informacja o transakcji wykonanej przez osobę zarządzającą

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A., informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Marka Korytowskiego- Wiceprezesa Zarządu Spółki Atrem S.A., jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwanym dalej Rozporządzeniem MAR),  powiadomienie o transakcji z dnia 6 maja 2019 r., o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR.

 

Spółka przekazuje w załączeniu treść powiadomienia.

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR -informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane.