logo-atrem

Korekta informacji o transakcji wykonanej przez osobę zarządzającą

13.05.2019

Raport bieżący  19/2019/K

Temat: Korekta informacji o transakcji wykonanej przez osobę zarządzającą

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Marka Korytowskiego- Wiceprezesa Zarządu Spółki Atrem S.A., jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwanym dalej Rozporządzeniem MAR), korektę powiadomienia o transakcji z dnia 6 maja 2019 r., o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR.

Spółka przekazuje w załączeniu treść zmiany powiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR -informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane.