logo-atrem

Raport bieżący 33/2019

Temat: Odwołanie Członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 27 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. podjęło uchwały w sprawie odwołania niżej wskazanych Członków Rady Nadzorczej:

  1. Pani Gabrieli Śniatała (Gabriela Śniatała),
  2. Pani Barbary Będowskiej -Sójka (Barbara Będowska-Sójka),
  3. Pana Mikołaja Śniatała (Mikołaj Śniatała),
  4. Pana Piotra Tańskiego (Piotr Tański).

Uchwały dotyczące odwołania Członków Rady Nadzorczej weszły w życie z chwilą podjęcia.

Przyczyny odwołania Członków Rady Nadzorczej nie zostały wskazane.

 

Podstawa prawna:

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).