logo-atrem
PL / EN

Ogłoszenie upadłości kontrahenta spółki zależnej Emitenta

05.06.2013

Ogłoszenie upadłości kontrahenta spółki zależnej Emitenta

2013.06.05

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż jego spółka zależna Contrast Sp. z o.o. otrzymała w dniu 3 czerwca 2013 r. zawiadomienie od syndyka masy upadłości spółki Mega Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Miłocinie, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy- Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych, postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2013 r. uchylił układ zawarty na Zgromadzeniu Wierzycieli 11 października 2011 r. zatwierdzony postanowieniem z dnia 11 października 2011 r. oraz otworzył postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku. Wniosek o uchylenie układu złożony został przez spółkę Mega Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Miłocinie.

Zgodnie z umową z dnia 19 grudnia 2008 r. spółka zależna od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. realizuje na zlecenie Mega Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej roboty w ramach inwestycji pn. Budowa Farmy Wiatrowej w Woli Rafałowskiej”. Emitent informował o zawarciu umowy oraz o znaczących zmianach w umowie w raportach bieżących nr 14/2008, 70/2009, 11/2010, 30/2010, 34/2010, 57/2010, 1/2011,15/2011 oraz 61/2011.

Stan zaawansowania prac w ramach w/w umowy wynosi około 70%. Otworzenie postępowania upadłościowego może mieć wpływ na realizację pozostałej części przedmiotu umowy. Spółka zależna od Emitenta niezwłocznie skieruje do Syndyka Masy Upadłości żądanie złożenia przez Syndyka oświadczenia czy od umowy odstępuje, czy żąda jej wykonania, zgodnie z art. 98 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. nr 175, poz. 1361).

Emitent będzie informować o dalszych decyzjach dotyczących realizacji w/w umowy niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Syndyka Masy Upadłości, jednocześnie Zarząd Contrast Sp. z o. o. analizuje konsekwencje finansowe zaistniałej sytuacji.

Podstawą prawną raportu jest art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. (Dz. U. 09.185.1439).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close