logo-atrem

Podjęcie przez Zarząd Atrem S.A. uchwał o wyrażeniu zgody na zbycie przez akcjonariuszy założycieli akcji imiennych serii A

15.03.2019

Raport bieżący nr  10/2019

Temat: Podjęcie przez Zarząd Atrem S.A. uchwał o wyrażeniu zgody na zbycie przez akcjonariuszy założycieli akcji imiennych serii A

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019, informuje, iż w dniu 15 marca 2019 r. podjął uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie przez akcjonariuszy założycieli akcji imiennych serii A., w związku z wnioskiem akcjonariuszy z dnia 12 lutego 2019 r.

Zgodnie z treścią uchwał, Zarząd Atrem S.A. wyraził zgodę na zbycie przez:

  1. Pana Konrada Śniatałę – 3 604 838 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu,
  2. Pana Marka Korytowskiego – 569 905 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu,
  3. Panią Gabrielę Śniatała – 480 587 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu,

poprzez zapisanie się na sprzedaż akcji w ramach wezwania ogłoszonego w dniu 11 lutego 2019 r. przez spółkę Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Zgodnie z treścią Statutu spółki Atrem S.A., zbycie akcji imiennych serii A wymaga zgody Spółki udzielonej przez Zarząd. Uchwałę w tym zakresie Zarząd podejmuje w przypadku niewykonania prawa wykupu, na zasadach określonych w Statucie Atrem S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.