logo-atrem

Podjęcie przez Zarząd Atrem S.A. uchwały o wprowadzeniu Indywidualnych Standardów Raportowania w spółce ATREM spółka akcyjna 

04.07.2016

Podjęcie przez Zarząd Atrem S.A. uchwały o wprowadzeniu Indywidualnych Standardów Raportowania w spółce ATREM spółka akcyjna

2016.07.04 11:45

Raport bieżący 27/2016

 

Temat: Podjęcie przez Zarząd Atrem S.A. uchwały o wprowadzeniu Indywidualnych Standardów Raportowania w spółce ATREM spółka akcyjna

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 4 lipca 2016 roku, w związku z wymogami w zakresie podawania informacji do wiadomości publicznej wprowadzonymi Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, które stosuje się począwszy od dnia 03 lipca 2016 roku, Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 01/07/2016 o przyjęciu „Indywidualnych Standardów Raportowania w spółce ATREM spółka akcyjna”.

Przyjęte Indywidualne Standardy Raportowania w ATREM spółka akcyjna stanowią integralną część polityki informacyjnej w spółce ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach i w sposób precyzyjny określają otwarty katalog zdarzeń spełniających, w opinii Emitenta, kryteria informacji poufnej. W sytuacji zaistnienia zdarzeń niewymienionych w załączonym dokumencie a spełniających przesłanki informacji poufnej, Emitent poda je do widomości, zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów.

Indywidualne Standardy Raportowania w spółce Atrem S.A. stanowią załącznik do niniejszego raportu.