logo-atrem
PL / EN

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 11 czerwca 2015 roku

08.05.2015

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 11 czerwca 2015 roku

2015.05.08

Zarząd Spółki Atrem S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATREM S.A. zwołanego na dzień 11 czerwca 2015 r. na godz. 12.00.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close