logo-atrem

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 25 maja 2016 roku

28.04.2016

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 25 maja 2016 roku

2016.04.28

Raport bieżący 17/2016

 

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 25 maja 2016 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Atrem S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATREM S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2016 roku na godz. 13.00.

 

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133).