logo-atrem
PL / EN

Przedterminowa spłata kredytu inwestycyjnego

30.08.2013

Przedterminowa spłata kredytu inwestycyjnego

2013.08.30

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2013 roku Emitent dokonał wcześniejszej, całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego, udzielonego ATREM S.A. przez BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, jako kredytodawcę, na podstawie Umowy o kredyt inwestycyjny złotowy na finansowanie i refinansowanie nakładów poniesionych w związku z budową siedziby Emitenta, zawartej w dniu 17 września 2008 roku. Kwota spłaconych wcześniej rat kapitałowych kredytu wyniosła 2.400.000,00 zł i została powiększona o należne opłaty związane z wcześniejszą spłatą kredytu.

W związku z dokonaną spłatą zostaną zwolnione wszystkie zabezpieczenia kredytu, w tym w szczególności hipoteka zwykła łączna w kwocie 9.000.000,00 zł i hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 1.000.000,00 zł na nieruchomości położonej w Złotnikach, gmina Suchy Las będącej własnością Emitenta, objętej KW nr PO1P/00183502/9 oraz KW nr PO1P/00154940/9. Spłata kredytu nastąpiła ze środków własnych Spółki.

Emitent informował o zawarciu umowy kredytu inwestycyjnego w treści aneksu nr 15 do Prospektu Emisyjnego ATREM S.A.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close