logo-atrem
PL / EN

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

11.01.2018

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku
2018.01.11 12:36

Raport bieżący 2/2018

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacja bieżąca i okresowa

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne:

– za I kwartał 2018 r. – 15 maja 2018 r.

– za III kwartał 2018 r. – 13 listopada 2018 r.

Raport półroczny:

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. zwierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe wraz z danymi określonymi w § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku, poz. 33 poz. 259) – 28 sierpnia 2018 r.

Raport ten opublikowany będzie w formie skróconej, zgodnie z § 90 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Raporty roczne:

– raport roczny jednostkowy za 2017 r. – 20 marca 2018 r.

– raport roczny skonsolidowany za 2017 r. – 20 marca 2018 r.

Zarząd Atrem S.A. informuje ponadto, iż na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku, poz. 33 poz. 259), nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Kwartalna informacja finansowa zawarta zostanie w skonsolidowanym raporcie kwartalnym.

Zarząd Atrem S.A. informuje również, iż na postawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku, poz. 33 poz. 259) nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku oraz nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2018 roku.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku, poz. 33 poz. 259).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close