logo-atrem

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 25 maja 2016 r.

25.05.2016

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 25 maja 2016 r.

2016.05.25

Raport bieżący 19/2016

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 25 maja 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 25 maja 2016 r., zwołane na godzinę 13:00, w siedzibie spółki Atrem S.A.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).