logo-atrem

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 27 maja 2019 r.

27.05.2019

 

 

Raport bieżący 31/2019

 

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 27 maja 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 
Treść raportu:  

Atrem S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 27 maja 2019 r., zwołane na godzinę 11:00 w siedzibie spółki Atrem S.A.

 

Podstawa prawna:

Podstawą prawną niniejszego raportu jest §  19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).