logo-atrem

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.

29.06.2017

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

2017.06.29 16:48

Raport bieżący 22/2017 

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. podjęło uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Zgodnie z treścią podjętych uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: Panią Barbarę Będowska-Sójka (Barbara Będowska-Sójka), Panią Gabrielę Śniatała (Gabriela Śniatała), Pana Dariusza Grzybek (Dariusz Grzybek), Pana Radosława Mrowińskiego (Radosław Mrowiński), Pana Mikołaja Śniatałę (Mikołaj Śniatała) oraz Pana Piotra Tańskiego (Piotr Tański). Uchwały dotyczące powołania Członków Rady Nadzorczej weszły w życie z chwilą podjęcia.

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej:

 Barbara Będowska-Sójka

Wiek: 42 lata. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Zarządzanie i Marketing. W roku 2005 uzyskała na Wydziale Ekonomii, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dyplom doktora nauk ekonomicznych, a w roku 2015 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

Od 2005r. jest zatrudniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Katedrze Ekonometrii, aktualnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2014-2015 kierowała projektem POKL realizowanym na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2015 roku jest członkiem Naukowej Rady Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Barbara Będowska-Sójka:

– spełnia kryterium niezależności,

– nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej

– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pani Barbara Będowska-Sójka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Gabriela Śniatała

Wiek: 55 lat. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (aktualnie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). Partner w spółce Anna Zgoła i Partnerzy Spółka Lekarska sp.p. w Poznaniu.

Od czerwca 2002 r. do stycznia 2008 r. związana z Atrem sp. z o. o. jako prokurent samoistny, a od 3 stycznia 2008 r., jako Członek Rady Nadzorczej Atrem S.A. Pani Gabriela Śniatała pełni funkcje Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Gabriela Śniatała nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pani Gabriela Śniatała nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Dariusz Grzybek

Wiek 49 lat. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. W 2002 r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Studiów Edukacyjnych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz studia podyplomowe w ramach polsko – amerykańskiego programu Master of Business Administration Poznań – Atlanta,  organizowane przez Georgia State of University i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. W 2007 r. Pan Dariusz Grzybek uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (praca pn. „Kompetencje dyrektora szkoły uczącej się w społeczeństwie informacyjnym”). Od 2004 r. Pan Dariusz Grzybek sprawuje funkcje Prezesa Zarządu Urbi sp. z o. o., a od 2012 r. funkcje Prezesa Zarządu Integra-Med. Sp. z o. o. Od 2016 r. związany jest z Fundacją Zakłady Kórnickie, początkowo jako Członek Zarządu Fundacji, a od 2017 r. jako Prezes Zarządu.  Od 1999 r. sprawuje funkcje Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Uni – Terra, a od 2009 r. Rektora Wyższej Szkoły Uni- Terra. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Blumerang Pre Ipo S.A.

W zakresie działalności społecznej, w latach 2004 – 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Niezależny Zespół Badawczy z siedzibą w Warszawie, w latach 2000 – 2001 funkcję Wiceprezesa Towarzystwa Samorządowego w Koninie. Od roku 1999 Pan Dariusz Grzybek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji Uni – Terra.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Dariusz Grzybek:

– spełnia kryterium niezależności,

– nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej,

– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pani Dariusz Grzybek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Radosław Mrowiński

Wiek: 41 lat. Absolwent Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie na Wydziale Ekonomii w specjalności Finanse i Rachunkowość. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Aktualnie jest w trakcie studiów „Executive Master of Business Administration” prowadzonych w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Od 2016 r. związany z PlayWay S.A. jako Członek Rady Nadzorczej, a od 2017 r. pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W latach 2010-2017 związany z Berling S.A., jako Dyrektor Finansowy oraz Vice Prezes Zarządu.

W latach 2007-2009 pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego w Nordic Development S.A.

Wcześniej związany z Mostostal Puławy S.A. jako Dyrektor Finansowy (2006 r.), z Madaus Sp. z o. o. jako Dyrektor Finansowy (2005 r.), w latach 2003-2004 r. z ADEKTRANS Transport, Spedycja, Doradztwo, jako Główny Księgowy, a w latach 2000-2002 r. z Bazarnik S.A. jako Samodzielny Księgowy.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Radosław Mrowiński:

– spełnia kryterium niezależności,

– nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej,

– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pani Radosław Mrowiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Mikołaj Śniatała

Wiek: 28 lat. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 2009 r. – 2017 r.  zatrudniony w spółce ATREM S.A.

W latach 2013 r.  – 2017 r. związany z jedną  z renomowanych Kancelarii Adwokackich w Poznaniu.

Wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Od 2015 r. prowadzi własną działalność gospodarczą, obecnie pod nazwą Doradztwo Prawne Mikołaj Śniatała. Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Mikołaj Śniatała nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pan Mikołaj Śniatała nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Piotr Tański

Wiek: 44 lata. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń gospodarczych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie z zakresu ubezpieczeń Gospodarczych. Studiował na Uniwersytecie Stanowym Wisconsin w ramach stypendium ufundowanego przez Kongres USA przy udziale Agency for International Development na Uniwersytecie Stanowym Wisconsin ze specjalnością ubezpieczeniową. Odbył praktykę w firmie ubezpieczeniowej Sentry Insurance Company w ramach programu East Central European Scholarship Program pod patronatem Georgetown University.

Od 2003 r. związany z FinLife S.A. początkowo, jako Główny Aktuariusz oraz Dyrektor Biura Aktuarialnego, następnie od 2005 r., jako Wiceprezes Zarządu, Główny Aktuariusz oraz Dyrektor Biura Aktuarialnego, a od kwietnia 2007 r. jako Prezes Zarządu oraz Główny Aktuariusz.

Od 2008 r. związany z Compensa TU na Życie VIG S.A., jako Członek Zarządu odpowiedzialny za Pion Technika: Biuro Aktuariatu, Biuro Rozwoju Produktów, Departament Obsługi Ubezpieczeń Indywidualnych oraz Grupowych, Dział Świadczeń i Oceny Ryzyka.

W latach 2002-2003 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiej Grupy Usług Finansowych S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Tański:

– spełnia kryterium niezależności,

– nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej

– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pani Piotr Tański nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133).