logo-atrem

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.

29.06.2017

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.

2017.06.29 16:42

Raport bieżący 21/2017

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:  

Atrem S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r., zwołane na godzinę 12:00, w siedzibie spółki Atrem S.A.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133).