logo-atrem
PL / EN

Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki

19.08.2013

Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki

2013.08.19

Zarząd Atrem S.A., działając zgodnie z postanowieniami art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2013 roku Emitent otrzymał trzy zawiadomienia od:

Funduszu Allianz FIO,
Funduszu Bezpieczna Jesień SFIO oraz
Funduszu Allianz Absolute Return FIZ,
w oparciu o postanowienia art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej Ustawą o ofercie), zgodnie z którymi w/w fundusze powiadomiły, że w dniu 6 sierpnia 2013 r., w wyniku nabycia akcji spółki Atrem S.A., ilość akcji Emitenta posiadanych łącznie przez Fundusz Allianz FIO, Fundusz Bezpieczna Jesień SFIO oraz Fundusz Allianz Absolute Return FIZ przekroczyła 5% w ogólnej liczbie głosów w tej spółce Emitenta.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Fundusz Allianz FIO posiadał 624.283 akcji spółki Atrem S.A, co stanowiło 6,7636 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dawało 624.283 głosów, które stanowiły 4,4959% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Fundusz Bezpieczna Jesień SFIO posiadał 1.760 akcji spółki Atrem S.A, co stanowiło 0,0191 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dawało 1.760 głosów, które stanowiły 0,0127 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Fundusz Allianz Absolute Return FIZ posiadał 66.145 akcji spółki Atrem S.A, co stanowiło 0,7166 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dawało 66.145 głosów, które stanowiły 0,4764 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Fundusz Allianz FIO, Fundusz Bezpieczna Jesień SFIO oraz Fundusz Allianz Absolute Return FIZ posiadały łącznie 692.188 akcji Atrem S.A, które stanowiły 7,4993 % udział w kapitale zakładowym Spółki Atrem S.A. oraz dawały 692.188 głosów, które stanowiły 4,9849% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Aktualnie po transakcji Fundusz Allianz FIO posiada 632.277 akcji Atrem S.A, które stanowią 6,8502 % udziału w kapitale zakładowym Spółki Atrem S.A. oraz dają 632.277 głosy, które stanowią 4,5534 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Aktualnie po transakcji Fundusz Bezpieczna Jesień SFIO posiada 1.760 akcji spółki Atrem S.A, co stanowi 0,0191 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz daje 1.760 głosów, które stanową 0,0127 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Aktualnie po transakcji Fundusz Allianz Absolute Return FIZ posiada 66.145 akcji spółki Atrem S.A, co stanowi 0,7166 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz daje 66.145 głosów, które stanowią 0,4764 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Aktualnie po transakcji Fundusz Allianz FIO, Fundusz Bezpieczna Jesień SFIO oraz fundusz Allianz Absolute Return FIZ łącznie posiadają 700.182 akcje Atrem S.A., które stanowią 7,5859 % udziału w kapitale zakładowym Spółki Atrem S.A. oraz dają 700.182 głosów, które stanowią 5,0425 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Z treści zawiadomień otrzymanych od Funduszu Allianz FIO, Funduszu Bezpieczna Jesień SFIO oraz Funduszu Allianz Absolute Return FIZ nie wynika jakoby występowały podmioty zależne od danego akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki Atrem S.A. ani nie wynika jakoby akcjonariusz dokonujący zawiadomienia zawarł z osobą trzecią umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close