logo-atrem
PL / EN

Wybór oferty Emitenta

2013.09.05

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 5 września 2013 roku powziął informację o wyborze oferty Emitenta (Wykonawca) przez Zamawiającego: spółkę System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. (Zamawiający) w niepublicznym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa Systemowej Stacji Regulacyjno-Pomiarowej we Włocławku“.

Wartość oferty Emitenta wynosi 13.587.000,00 zł netto (słownie: trzynaście milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close