logo-atrem
PL / EN

Wybór oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta

15.05.2013

Wybór oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta

2013.05.15

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 15 maja 2013 roku Emitent powziął informację o wyborze oferty konsorcjum w składzie: Atrem S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Neokart Gis Sp. o. o. (Partner Konsorcjum) przez Zamawiającego: spółkę Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w przedmiocie dostawy i wdrożenia Systemu Zarządzania Majątkiem klasy GIS.

Wartość oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta wynosi 8.197.906,00 zł netto (słownie: osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześć złotych 0/100). Szacunkowy udział Partnera Konsorcjum: spółki Neokart Gis Sp. z o. o. wyniesie do 10% wartości oferty Konsorcjum.

Szczegółowy podział prac oraz wynagrodzenia pomiędzy Uczestników Konsorcjum określony zostanie w umowie wykonawczej do umowy konsorcjum.

Zakres obowiązków Konsorcjum zostanie określony w umowie, jaka zostanie zawarta przez Konsorcjum z Zamawiającym.

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close