logo-atrem
PL / EN

Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

25.05.2015

Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

2015.05.25

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 25 maja 2015 roku, powziął informację o wyborze oferty konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) przez Zamawiającego: spółkę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Oddział w Legnicy (Zamawiający), w postępowaniu niepublicznym na realizację zamówienia pn. Budowa „pod klucz” nowej stacji 110/20/6 kV KALINÓWKA wraz z dowiązaniami liniowymi 110 kV i 20 kV.

Wartość oferty konsorcjum w składzie: Contrast Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum) i Wielkopolskie Biuro Projektów Sp. z o. o. (Partner Konsorcjum) wynosi netto 16.877.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close