logo-atrem
PL / EN

Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

04.11.2014

Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

2014.11.04

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 3 listopada 2014 roku, powziął informację o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) przez Zamawiającego: spółkę
ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu (Zamawiający) w postępowaniu niepublicznym, którego przedmiotem jest realizacja zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych- GPZ Toruń Podgórz“.

Wartość oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. wynosi netto 8.487.000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close