logo-atrem
PL / EN

Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2013 roku

26.04.2013

Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2013 roku

2013.04.26

Zarząd Atrem S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 24 ust. 2 pkt j) Statutu Spółki Atrem S.A. w związku z § 20 ust 1 pkt j) Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2013 roku dokonała wyboru firmy HLB Sarnowski & Wiśniewski sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Bluszczowej 7 na biegłego rewidenta.

Biegły rewident został wybrany do przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Atrem S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atrem za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku.

Firma HLB Sarnowski & Wiśniewski sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 2917.

Umowa z HLB Sarnowski & Wiśniewski sp. z o.o. ma być zawarta na okres umożliwiający przeprowadzenie wyżej wymienionych usług.

Spółka Atrem S.A. dotychczas korzystała z usług HLB Sarnowski & Wiśniewski sp. z o.o. przy badaniu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 a także przy przeglądzie półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Atrem S.A. za I półrocze 2009 roku, za I półrocze 2010 roku, I półrocze 2011 roku, I półrocze 2012 roku oraz przeglądzie półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atrem za I półrocze 2009 roku, za I półrocze 2010 roku, za I półrocze 2011 roku za I półrocze 2012 roku.

Wybór dokonany przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close