logo-atrem

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

19.06.2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.
2018.06.19 12:58

Raport bieżący 16/2018

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:  

Zarząd Atrem S.A. podaje do wiadomości publicznej wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A., które odbyło się w dniu 19 czerwca 2018 roku:

1. Pan Konrad Śniatała posiadał 7 209 676 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów, co stanowiło 71,16 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 51,92 % ogólnej liczby głosów.

2. Pan Marek Korytowski posiadał 1.139.810 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów, co stanowiło 11,25 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 8,21 % ogólnej liczby głosów.

3. Pani Gabriela Śniatała posiadała 961.714 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów, co stanowiło 9,49% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 6,93% ogólnej liczby głosów.

5. Nationale- Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 820.000 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów, co stanowiło 8,09% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,91 % ogólnej liczby głosów.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lutego 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639).