logo-atrem

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 25.05.2016 r.

25.05.2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 25.05.2016 r.

2016.05.25

Raport bieżący 18/2016 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 25.05.2016 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd Atrem S.A. podaje do wiadomości publicznej wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A., które odbyło się w dniu 25 maja 2016 roku: 1. Pan Konrad Śniatała posiadał 7.722.676 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów, co stanowiło 69,89% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 55,62 % ogólnej liczby głosów. 2. Pan Marek Korytowski posiadał 1.201.810 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów, co stanowiło 10,88% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 8,66 % ogólnej liczby głosów. 3. Pani Gabriela Śniatała posiadała 961.714 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów, co stanowiło 8,70% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 6,93% ogólnej liczby głosów. 4. Nationale- Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 800.000 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów, co stanowiło 7,24% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,76 % ogólnej liczby głosów. Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lutego 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).