logo-atrem
PL / EN

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 26 kwietnia 2013 roku

26.04.2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 26 kwietnia 2013 roku

2013.04.26

Zarząd Atrem S.A. podaje do wiadomości publicznej wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A., które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2013 roku:

1. Pan Konrad Śniatała posiadał 7.722.676 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów, co stanowiło 78,12 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 55,62 % ogólnej liczby głosów.

2. Pan Marek Korytowski posiadał 1.201.810 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów, co stanowiło 12,16 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 8,66 % ogólnej liczby głosów.

3. Pani Gabriela Śniatała posiadała 961.714 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów, co stanowiło 9,73 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 6,93% ogólnej liczby głosów.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lutego 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close