logo-atrem

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 26 kwietnia 2013 roku

26.04.2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 26 kwietnia 2013 roku

2013.04.26

Zarząd Atrem S.A. podaje do wiadomości publicznej wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A., które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2013 roku:

1. Pan Konrad Śniatała posiadał 7.722.676 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów, co stanowiło 78,12 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 55,62 % ogólnej liczby głosów.

2. Pan Marek Korytowski posiadał 1.201.810 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów, co stanowiło 12,16 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 8,66 % ogólnej liczby głosów.

3. Pani Gabriela Śniatała posiadała 961.714 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów, co stanowiło 9,73 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 6,93% ogólnej liczby głosów.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lutego 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).